Tagged: Microsoft Teams

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams 0

Hướng dẫn sử dụng Teams

Hướng dẫn sử dụng Teams trên máy tính và các thiết bị di động. Chát, họp trực tuyến, tổ chức các sự kiện lên đến hàng chục ngàn người.