Hướng dẫn sử dụng Teams

Tạo nhóm

Mở Microsoft Team -> Chọn join or create team -> Bấm Creat team

Hướng dẫn sử dụng Teams
Hướng dẫn sử dụng Teams

Một cửa sổ hiện ra. Chọn tạo nhóm thủ công, hoặc nhóm từ 1 nhóm office 365 hoặc nhóm Teams có sẵn

Chọn option đầu tiên.

Đặt tên cho Nhóm, rồi bấm Create để tạo nhóm. 1 cửa sổ add thành viên nhóm hiện ra -> Lần lượt gõ tên member để add vào nhóm,

Nếu muốn rất nhiều thành viên thì gửi danh sách để IT hỗ trợ import bằng file
Sau khi add xong, cửa sổ phân quyền sẽ hiện ra, bao gồm quyền ower(quản trị) và quyền member(thành viên)

Bấm Close để hoàn tất quá trình tạo nhóm

Viết 1 tin nhắn lên nhóm

Vào Group -> Channel -> Soạn tin nhắn và bấm Send

Để xem các file trong channel bấm chọn tab Files

Bật tính năng thông báo tin nhắn đến

Trên điện thoại:

Mở ứng dụng Ms Teams -> Click vào Nhóm (Group) -> Click vào Kênh(Channel) 1 cửa sổ chat hiện ra. Hãy bấm vào biểu tượng chuông thông bên phải trên màn hình
• Biểu tượng chuông không gạch chéo: Nhận thông báo.
• Biểu tượng chuông có gạch chéo: Không nhận thông báo.

Trên máy tính:

Mở ứng dụng MS Teams -> Click vào Nhóm (Group) -> Click vào Kênh(Channel) 1 cửa sổ chat hiện ra. Quan sát dấu 3 chấm (…) trên góc phải trên của cửa sổ Chat -> Bấm vào -> Chọn biểu tượng chuông thông báo (Channel Notification)

 • All new post: Chọn Banner and Feed (Banner là 1 dạng thông báo xuất hiện bên góc dưới bên phải máy tính, Feed là thông báo nằm trên nội dung ứng dụng Teams)
 • Check vào Include all replies
 • Channel mentions: Chọn Banner and Feed

Sau khi click chọn thì hệ thống sẽ tự lưu. Muốn quay về như ban đầu thì bấm Reset to default

Xem thành viên trong nhóm

Quyền Owner trong nhóm

Đối với quyền ower(chủ sở hữu) của group. Bạn sẽ có nhiều quyền hơn member

 • Pending Request: duyệt member mới do member đề xuất thêm
 • Settings: Cài đặt bảo mật cho nhóm
  Có thể cài đặt: hình đại diện cho nhóm, quyền cho members trong nhóm, quyền sử dụng cú pháp @,…

Thử phân quyền cho Owner có quyền xóa tin nhắn 1 thành viên

Vào Group-> Click vào dấu 3 chấm chọn Manage Team
Sau đó vào mục settings -> Chọn Member permissions -> Check vào ô Ower can delete all messages -> Hệ thống sẽ tự lưu cài đặt. Sau đó vào 1 tin nhắn của bất kì thành viên nào -> Nhấp vào dấu 3 chấm ở cuối, và chọn Delete

Q&A

Câu hỏi 1: Member có quyền add member không?

Hướng dẫn sử dụng Teams

 • Trả lời: Không, member chỉ có quyền đề xuất add 1 member vào nhóm, và Ower sẽ duyệt Request đó trong mục Pending Request
  Câu hỏi 2: Ower có quyền delete tin nhắn của member trong nhóm không?
 • Trả lời: Có, và được thiết lập trong phần Setting ->Member permission
  Câu hỏi 3: Khi Ower xóa tin nhắn của member, có phục hồi được hay không? Thời gian phục hồi là bao lâu?
 • Trả lời: Được, sau khi xóa, hệ thống sẽ hiện nút undo, bấm vào undo để phục hồi. Tuy nhiên, phải phục hồi trong 1 phiên làm việc, nếu bạn thoát ra (sign out) thì sẽ không còn undo được nữa

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *