Category: Công nghệ

Công nghệ

Hướng dẫn sử dụng SharePoint Online 0

Hướng dẫn sử dụng SharePoint

Hướng dẫn sử dụng SharePoint trên máy tính và các thiết bị di động. Phân quyền, quản lý, chia sẻ tài liệu và liên kết với Teams.

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams 0

Hướng dẫn sử dụng Teams

Hướng dẫn sử dụng Teams trên máy tính và các thiết bị di động. Chát, họp trực tuyến, tổ chức các sự kiện lên đến hàng chục ngàn người.